Editorial Board

 •      The editorial board of China Mechanical Engineering(CME) consists of academicians of Chinese Academy of Science(CAS), academicians of Chinese Academy of Engineering(CAE), world famous experts and scholars in mechanical science. The editorial board of CME has experienced four sessions, now it is in the fifth session. Due to the high authority of the editorial board, CMS reflects the latest and highest-level achievements in mechanical science and technology of China. It guides the development direction of Chinese mechanical science and technology.
      
  The fifth editorial board of China Mechanical Engineering(CMS)
    (no particular ordered) 
   
  Honorary
  ZHU Sendi
  LI Peigen△  
  HE Guangyuan  
  SONG Tianhu
  Lu Yansun  
   -Members
  Zhou Ji△
  LIU Baicheng△
  XIE Youbai△
  LU Yongxiang△◇
  PAN Jiluan◇
   
   
   
   
   
   
  Chairmen
  LU Bingheng△
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Vice-Chairmen
  DING Han◇
  ZHU Di◇
  ZHANG Yanmin
  SHAN Zhongde△
  ZHONG Zhihua△
   
  GUO Dongming△
  TAN Jianrong△
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Members
  DING Han◇
  DING Huafeng
  WANG Xue
  WANG Wentao
  WANG Liping(1)
   
  WANG Liping(2)
  WANG Liding◇
  WANG Chengyong
  WANG Shilong
  WANG Baoyu
   
  KONG Xiangdong
  DENG Zongquan△
  SHI Zhaoyao
  LU Bingheng△
  SHI Tielin
   
  BAO Qifan
  GONG Shuili
  ZHU Sheng
  ZHU Di◇
  HUA Lin
   
  LIU Qiang
  LIU Zhifeng
  LIU Zhanqiang
  QI Ershi
  JIANG Pingyu
   
  SUN Shouqian
  YAN Xinping△
  LI Gang
  LI Dayong
  LI Yongbing
   
  LI Shengyi
  LI Guangyao
  LI Xianguang
  LI Dichen
  LI Jibao
   
  LI Dequn△
  YANG Huayong△
  YANG Zhaojun
  WU Chongjian
  SONG Zhengyu
   
  ZHANG Jie
  ZHANG Yiming
  ZHANG Dinghua
  ZHANG Yanmin
  ZHANG Xianmin
   
  ZHANG Jianmin
  LU Xin
  CHEN Xin
  CHEN Gan
  CHEN Wancheng
   
  CHEN Zichen
  CHEN Wenhua
  CHEN Wenzhe
  CHEN Xuedong△
  CHEN Dingfang
   
  CHEN Xuefeng
  CHEN Chaozhi
  SHAO Xinyu△
  YUAN Shijian
  YUAN Weizheng
   
  FAN Dapeng
  LIN Feng
  YI Hong
  ZHOU Zhongrong
  ZHOU Huamin
   
  ZHOU Zude
  ZHENG Li
  SHAN Zhongde△
  MENG Yonggang
  ZHAO Ji
   
  ZHAO Han
  ZHAO Guoqun
  HU Zhenghuan△
  ZHONG Jue△
  ZHONG Zhihua△
   
  DUAN Jian
  JIANG Lan
  JIANG Chengyu
  YAO Zhenqiang
  QIN Datong
   
  YUAN Julong
  NIE Hong
  GUI Lin
  JIA Zhenyuan◇
  GU Jianfeng
   
  XU Bing
  XU Xipeng
  YIN Guodong
  GAO Liang
  GAO Feng
   
  GAO Zhenhai
  GUO Wanlin◇
  GUO Konghui△
  GUO Dongming△
  TU Shandong△
   
  TAO Fei
  HUANG Tian
  HUANG Xiaogang
  HUANG Qingxue△
  CAO Jian
   
  CAO Huajun
  DONG Shijie
  HAN Xu
  YU Hailiang
  FU Yucan
   
  JIAO Zongxia
  WEN Xisen
  LEI Yuanzhong
  CAI Yulin
  TAN Jianrong△
   
  XIONG Youlun◇
  YAN Yongnian
  DAI Jiansheng (UK)
  FAN Qi (USA)
  LEE Jay (USA)
   
  LI Weidong (UK)
  NI Jun
  SHEN Weimin (Canada)
  TIEU Kiet (Australia)
  TING Kwunlon (USA)
   
  WANG Lihui (Sweden)
  WU Huapeng (Finland)
   ZHOU Norman (Canada)
   

  Note: with ◇ is academician of Chinese Academy of Science(CAS); with △ is academician of Chinese Academy of Engineering(CAE);WANG Liping(1) is from Tsinghua University; WANG Liping(2) is from Ningbo Institute of Industrial Technology, CAS.
 • 2013-01-08 Visited: 53314