Research on Shear Characteristics of LHP Flow Fields
WEN Donghui, XU Xinqi, ZHENG Zijun
China Mechanical Engineering . 2021, (18): 2203 -2210,2216 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2021.18.009