Universal Post-processing for Five-axis 3D Printing
RAO Yongjian1,3;FU Guoqiang1,2,3;TAO Chun1,3;GAO Hongli1,3;DENG Xiaolei4
China Mechanical Engineering . 2021, (01): 74 -81 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2021.01.010