Analysis of Long Life Lubrication Characteristics for Space Hydrocarbon Lubricating Oils
XU Zengchuang, CUI Weixin, HAO Lichun, LIANG Yuxiang, ZHENG Weibo
China Mechanical Engineering . 2020, (15): 1793 -1797 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2020.15.005