Milling Process Tests of Diamond Coated Micro-milling Cutters
ZHANG Yongbin, YAN Guanghe, LI Jianyuan, JIANG Chen
China Mechanical Engineering . 2020, (15): 1772 -1777 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2020.15.002