Optimization of RHCM Mould Electric Heating Systems for Constrainted Heating Pipe Layout
LIU Feng, , LI Jiquan, PENG Xiang, JIANG Shaofei
China Mechanical Engineering . 2020, (22): 2699 -2707 .  DOI: 10.3969/j.issn.1004-132X.2020.22.006